Mikrofirmy to wszechstronne firmy!

 

Kampania Bez mikro nie ma makro, którą prowadzi Wrocławski Park Technologiczny, pokazuje, że mikrofirmy, które napędzają rozwój naszego miasta, regionu i kraju są wokół nas. Działają w różnych branżach, przez co z ich usług i produktów możemy korzystać niemal na każdym kroku.

Przypomnijmy – aż 97% firm z Wrocławia działa w skali mikro! Duża część z nich zajmuje się handlem i naprawą pojazdów, działa w obszarach wymagających specjalistycznej wiedzy oraz branżach związanych z różnego typu usługami – od budowlanych po doradcze.  To jednak nie wszystko! Możemy je również spotkać w sektorze przemysłowym, branży transportowej i magazynowej, edukacyjnej, a także związanej z zakwaterowaniem i gastronomią. To dowód na to, że mikrofirmy, to wszechstronne przedsiębiorstwa.

Przemysł, transport i magazynowanie z mikrofirmami

Ponad 7 tysięcy wrocławskich firm zajmujących się przemysłem, działa w skali mikro. Najliczniejszą grupę stanowią w tym przypadku przedsiębiorstwa zajmujące się różnego typu produkcją – od odzieży, przez meble po wytwarzanie artykułów spożywczych. Sporo, bo ponad 5,7 tysiąca wrocławskich mikrofirm zajmuje się transportem i magazynowaniem. Do grupy tej zalicza się firmy zajmujące się przewozem osób lub towarów, ale też świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Gastronomia, edukacja i rekreacja

Gastronomia i zakwaterowanie to branża, w której we Wrocławiu funkcjonuje ponad 3,8 tysiąca przedsiębiorstw! Aż 95% z nich to mikrofirmy! Istnieje więc duża szansa, że pijąc kawę w ulubionej kawiarni, czy zamawiając obiad z dostawą pod drzwi korzystasz z usług mikrofirmy.

Przedsiębiorczość w skali mikro to również firmy z obszaru edukacji oraz kultury rozrywki i rekreacji. Pierwsza z tych grup skupia we Wrocławiu prawie 4 tysiące podmiotów zajmujących się szkolną i pozaszkolną edukacją, ale też np. prowadzących kursy udoskonalające różne sportowe umiejętności. Bierzesz lekcje gry w tenisa? Chodzisz na lekcje języka obcego? Jest duża szansa, że masz wtedy kontakt z mikroprzedsiębiorstwem! Druga grupa, związana z kulturą, rozrywką i rekreacją to z kolei prawie 2 tysiące wrocławskich firm, które np. organizują koncerty, wystawy czy inne formy rekreacji.

Wspieraj mikro!

Przypomnijmy, że mikroprzedsiębiorstwa to najmniejsze firmy, zatrudniające do 10 osób, które mają największy wpływ na gospodarkę i rozwój naszego kraju, regionu i miasta. Stanowią one aż 97% wszystkich firm działających w naszym mieście, zatrudniają ponad 33% wszystkich pracujących wrocławian i wrocławianek i wnoszą ok. 600 milionów złotych do budżetu Wrocławia! Wspieraj je na co dzień, a jeśli chcesz wiedzieć więcej o mikroprzedsiębiorczości, zajrzyj na stworzoną przez WPT stronę internetową www.bezmikroniemamakro.pl, która jest bazą wiedzy o mikroprzedsiębiorczości. Sprawdzimy tam, dlaczego warto ją wspierać, jak można to zrobić oraz dlaczego warto być z niej dumnym – szczególnie lokalnie. Znajdziemy na niej informacje o tym, dlaczego mikroprzedsiębiorczość jest ważna dla każdego z nas oraz jak wpływa na rozwój miasta, z którego wszyscy korzystamy. W planach jest również przedstawianie na niej sylwetek mikroprzedsiębiorców, którzy działają obok nas, oferują nam innowacje, tak te w codziennym wydaniu, jak i te mające potencjał do podbijania światowych rynków.

Projekt Bez mikro nie ma makro

Bez mikro nie ma makro to projekt, który skupia wokół siebie organizacje i instytucje związane ze wspieraniem mikroprzedsiębiorczości. Już dziś ambasadorami projektu są: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia.


[1] Źródło: 2020 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2020

[2] Opracowanie własne na podstawie danych GUS | dane z dnia 31.03.2021]

[3] Opracowanie własne na podstawie danych GUS | dane z dnia 31.03.2021]

[4] Opracowanie własne na podstawie danych GUS | dane z dnia 31.03.2021]