Mikrofirmy jako pracodawcy

Ponad 128 tysięcy wrocławian i wrocławianek pracuje w mikrofirmach. W całej Polsce w mikrofirmach pracuje ponad 4 miliony Polaków, czyli 41% osób pracujących w polskich przedsiębiorstwach. We Wrocławiu jest to ponad 128 tysięcy osób, czyli 33% wrocławian i wrocławianek pracujących w firmach działających w mieście. Biorąc pod uwagę dane GUS o liczbie mieszkańców Wrocławia, która, według stanu na czerwiec 2021 roku wyniosła prawie 641 tysięcy osób, wyraźnie widać, że mikrofirmy to niezwykle istotne miejsce zatrudnienia na rynku. To jakimi pracodawcami są mikroprzedsiębiorcy z Wrocławia, opisuje przygotowany przez WPT, w ramach kampanii Bez mikro nie ma makro, raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość”.

W mikrofirmie, czyli gdzie?

Największą liczbę osób zatrudniają we Wrocławiu mikrofirmy działające w sektorach takich jak handel i naprawa pojazdów, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz budownictwo. Pracuje w nich kolejno 22%, 17% i 11% osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach działających we Wrocławiu. Warto też dodać, że ponad 10 tysięcy osób zatrudnionych jest w mikrofirmach operujących w branży informacyjno-komunikacyjnej. W mikroprzedsiębiorstwach przemysłowych zatrudnionych jest z kolei ponad 9 tysięcy osób, a w tych zajmujących się opieką zdrowotną i pomocą społeczną funkcjonuje ponad 8 tysięcy pracowników. W branżach takich jak gastronomia i zakwaterowanie oraz transport i magazynowanie, w firmach działających w skali mikro, zatrudnianych jest po ponad 5 tysięcy pracowników 13.

Jak wygląda zatrudnienie w mikrofirmach?

Największa część wrocławskich mikroprzedsiębiorców zatrudnia od 2 do 5 pracowników (38%), jednak duża część z nich prowadzi swoje firmy samodzielnie (34%). Jedną osobę zatrudnia 16% mikroprzedsiębiorców. Zatrudnianie od 6 do 10 pracowników deklaruje 12% wrocławskich mikrofirm.Wrocławscy mikroprzedsiębiorcy w większości (55%) nie planują zwiększenia zatrudnienia w swoich firmach w okresie najbliższych 6 miesięcy. Powiększenie zespołu planuje niemal 1/4 z nich (24%), a 1/5 z nich (21%) ciężko określić, czy podejmą takie kroki. Mikrofirmy bardzo rzadko zlecają rekrutację wyspecjalizowanym firmom (5% z nich i są to w większości firmy deklarujące przychody na poziomie powyżej 500 tysięcy złotych, planujące poszerzenie zespołu w ciągu najbliższych 6 miesięcy).

Rekrutacja w mikrofirmach

Mikrofirmy, które w ramach swojej działalności podejmują działania rekrutacyjne (75% wszystkich mikroprzedsiębiorstw), stawiają na samodzielne prowadzenie działań rekrutacyjnych, korzystając przy tym z poleceń znajomych i pracowników (66%), publikacji ogłoszeń na portalach internetowych (49%) oraz mediów społecznościowych (43%).  Ze wsparcia Urzędu Pracy korzysta tylko 8% z nich.

Mikrofirmy bardzo rzadko zlecają rekrutację wyspecjalizowanym firmom (5% z nich i są to w większości firmy deklarujące przychody na poziomie powyżej 500 tysięcy złotych, planujące poszerzenie zespołu w ciągu najbliższych 6 miesięcy). Przedstawione tu dane pokazują, że mikroprzedsiębiorcy to niezwykle różnorodni pracodawcy, którzy odgrywają, nie tylko statystycznie, bardzo dużą rolę w rozwoju miasta i jego mieszkańców.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość”!

Znajdziesz w nim informacje opisujące:

  • kondycję wrocławskich mikrofirm,
  • innowacyjność i konkurencyjność wrocławskich mikrofirm,
  • bariery w rozwoju wrocławskich mikrofirm,
  • sytuację finansową wrocławskich mikroprzedsiębiorców,
  • inwestycje dokonywane przez mikrofirmy z Wrocławia,
  • wpływ pandemii COVID-19 na wrocławskie mikroprzedsiębiorstwa,
  • cyfryzację w mikrofirmach z Wrocławia,
  • mikrofirmy jako pracodawców.
Pobierz raport Wrocławska mikroprzedsiębiorczość
Pobierz raport Wrocławska mikroprzedsiębiorczość