Jak działają mikrofirmy z Wrocławia?

Przygotowany przez WPT w ramach kampanii Bez mikro nie ma makro raport, „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość” opisuje nie tylko, w jakiej kondycji są wrocławskie mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy, które napędzają rozwój lokalnej i krajowej gospodarki, ale też pokazuje, jak działają one na co dzień. Jak wygląda funkcjonowanie mikrofirm we Wrocławiu?

Mikrofirmy to firmy z doświadczeniem

Wrocławskie firmy to firmy z doświadczeniem. Większość (61%) z nich działa od co najmniej 6 lat. Ponad 1/4 z nich (26%) została założona w latach 2000-2010, podobna liczba (25%) w latach 2011-2015. 10% mikroprzedsiębiorstw działających na wrocławskim rynku została założona do 1999 roku. Badanie pokazało też, że lata 2016-2020 sprzyjały zakładaniu działalności gospodarczych – powstało wtedy aż 37% analizowanych mikrofirm.

Wrocławskie mikrofirmy działają lokalnie!

Dla większości wrocławskich mikroprzedsiębiorstw (48%) dominującym obszarem ich działalności jest Wrocław i jego okolice. Prawie 1/4 z nich (26%) działa głównie w skali ogólnokrajowej. Głównie w regionie Dolnego Śląska swoją działalność skupia 18% firm. Tylko 8% mikrofirm z Wrocławia działa głównie w skali międzynarodowej – warto dodać, że są to przedsiębiorstwa z sektorów takich jak: transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz przemysł.

Marginalny eksport

Dominujący lokalny charakter działania wrocławskich mikrofirm, koresponduje z tym, że zaledwie 24% z nich dokonuje eksportu swoich produktów lub usług. Te, które go dokonują, kierują swoją sprzedaż głównie do krajów Unii Europejskiej.

Wrocławskie firmy to nie tylko firmy z Wrocławia

Badanie wrocławskiej mikroprzedsiębiorczości pokazało, że jej ekosystem tworzą nie tylko firmy faktycznie zarejestrowane we Wrocławiu, ale też w okolicznych powiatach m.in. wchodzących w skład aglomeracji wrocławskiej. Na terenie sąsiadujących z Miastem Wrocław powiatów (wrocławski, średzki, trzebnicki) działa 13% mikrofirm, które jednocześnie deklarują, że obszarem ich działalności jest Wrocław. Na terenie innych niż wymienione wcześniej powiaty, działa 5% z firm, które również określają jako miejsce swojej działalności Wrocław.

Wrocławska mikroprzedsiębiorczość stawia na usługi

Mikrofirmy z Wrocławia, które wzięły udział w badaniu to głównie firmy usługowe (76%). Firmy handlowe to 17%, produkcyjne 7%. Analiza sektora wrocławskich mikrofirm, dokonywana według faktycznie dominującej w firmie sekcji PKD, pokazuje, że najliczniejsze grupy wrocławskich mikrofirm działają w obszarach takich jak: handel i naprawa pojazdów (16%, przy czym 76% z nich zajmuje się handlem detalicznym, 24% hurtowym), informacja i komunikacja (12%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13%) oraz pozostała działalność usługowa (16% w tym np. firmy świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne, szewskie, poligraficzne, kaletnicze, krawieckie, fotograficzne).

Mikrofirmy to jednoosobowe działalności gospodarcze, płacące podatki na zasadach ogólnych

73% wrocławskich mikrofirm to jednoosobowe działalności gospodarcze. 10% z nich działa w formie spółek cywilnych, 10% w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Dwiema dominującymi formami opodatkowania mikrofirm z Wrocławia są zasady ogólne (58%) oraz podatek liniowy (29%). Ryczałt i karta podatkowa to najmniej popularne formy rozliczeń podatkowych wśród mikroprzedsiębiorców.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość”!

Znajdziesz w nim informacje opisujące:

  • kondycję wrocławskich mikrofirm,
  • innowacyjność i konkurencyjność wrocławskich mikrofirm,
  • bariery w rozwoju wrocławskich mikrofirm,
  • sytuację finansową wrocławskich mikroprzedsiębiorców,
  • inwestycje dokonywane przez mikrofirmy z Wrocławia,
  • wpływ pandemii COVID-19 na wrocławskie mikroprzedsiębiorstwa,
  • cyfryzację w mikrofirmach z Wrocławia,
  • mikrofirmy jako pracodawców.
Pobierz raport Wrocławska mikroprzedsiębiorczość
Pobierz raport Wrocławska mikroprzedsiębiorczość