Z jakimi wyzwaniami mierzą się wrocławskie mikrofirmy?

W opublikowanym przez nas niedawno raporcie pt. „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość” omawiamy to, w jakiej kondycji są wrocławskie mikrofirmy, czyli przedsiębiorstwa, które napędzają rozwój lokalnej gospodarki, ale też analizujemy wyzwania, z którymi się one mierzą. W przeprowadzonym przez nas badaniu zapytaliśmy wrocławskich mikroprzedsiębiorców m.in. o to, jakie są główne bariery w rozwoju ich firm – większość z nich wskazała rosnące koszty prowadzenia firmy.

Największe bariery w rozwoju to koszty

Najbardziej znaczącymi barierami dla rozwoju wrocławskich mikroprzedsiębiorstw są rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej związane z podatkami i składkami ZUS (stanowiące barierę w rozwoju dla 79% firm ) oraz rosnące koszty zatrudniania pracowników (będące przeszkodą w rozwoju dla 71% firm). Znaczący, negatywny wpływ na rozwój wrocławskich mikroprzedsiębiorstw mają również:

 • brak dostatecznych informacji o możliwościach uzyskiwania wsparcia dla przedsiębiorców (istotna bariera dla 50% mikrofirm),
 • brak wykwalifikowanej kadry (istotna bariera dla 49% mikrofirm),
 • wysokie zobowiązania finansowe – poza podatkami, składkami ZUS (istotna bariera dla 49% mikrofirm),
 • niewystarczające wsparcie władz państwowych/lokalnych (istotna bariera dla 49% mikrofirm).

Duża część mikroprzedsiębiorców (46%) podała też, że barierą w rozwoju są dla nich trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, takich jak dotacje unijne lub pomoc publiczna. Wpływ na ich rozwój mają też kwestie związane z codziennym operowaniem na rynku – wysokie koszty zakupu surowców, materiałów niezbędnych do produkcji/świadczenia usług (44%) oraz konkurencyjny poziom cen (42%).

Podzielone zdanie w sprawie zatorów płatniczych

Mikroprzedsiębiorcy są podzieleni w ocenie tego, czy barierą w ich rozwoju są zatory płatnicze – 41% z nich uznaje je za przeszkodę w rozwoju, 48% za czynnik nie mający znaczenia10. Podział ten może wynikać ze specyfiki ich działalności i sposobu dokonywania sprzedaży (np. tego, czy dokonywana jest ona w charakterze B2B czy B2C).

Wrocławscy mikroprzedsiębiorcy podzieleni są również w ocenie tego, jakie znaczenie dla rozwoju ich firm mają:

 • brak wsparcia ze strony instytucji otoczenia biznesu (istotne dla 35%, nieistotne dla 40%),
 • bariery w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – kredyty, pożyczki (istotne dla 32%, nieistotne dla 40%),
 • niewystarczająca dostępność kredytów i innych form zewnętrznego finansowania (istotne dla 31%, nieistotne dla 42%),
 • bariery związane z prawem gospodarczym (istotne dla 29%, nieistotne dla 44%),
 • słaby popyt na produkty/usługi (istotne dla 27%, nieistotne dla 40%).\

Konkurencja ze strony lokalnych przedsiębiorstw

W aspekcie konkurencyjności ze strony innych firm, dla wrocławskich mikroprzedsiębiorców największą barierą w rozwoju jest konkurencyjność innych firm z Wrocławia i okolic (istotna dla 40% mikrofirm, nieistotna dla 35%). Konkurencyjność innych firm z Polski postrzegana jest jako bariera w rozwoju przez 33% badanych mikrofirm. Tylko 19% z nich określa jako barierę w rozwoju konkurencyjność firm z zagranicy (są to przedsiębiorstwa działające głównie w sektorach takich jak transport i gospodarka magazynowa, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz przemysł). Warto dodać, że jest to najmniej znacząca bariera w rozwoju dla badanych firm. Obok niej plasują się:

 • brak odpowiedniego zaplecza techniczno-produkcyjnego w firmie (nieistotne dla 65% badanych),
 • przebieg procesów rekrutacyjnych (nieistotne dla 58% firm),
 • duża rotacja pracowników (nieistotne dla 49% przedsiębiorstw).

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość”!

Znajdziesz w nim informacje opisujące:

 • kondycję wrocławskich mikrofirm,
 • innowacyjność i konkurencyjność wrocławskich mikrofirm,
 • bariery w rozwoju wrocławskich mikrofirm,
 • sytuację finansową wrocławskich mikroprzedsiębiorców,
 • inwestycje dokonywane przez mikrofirmy z Wrocławia,
 • wpływ pandemii COVID-19 na wrocławskie mikroprzedsiębiorstwa,
 • cyfryzację w mikrofirmach z Wrocławia,
 • mikrofirmy jako pracodawców.
Pobierz raport Wrocławska mikroprzedsiębiorczość
Pobierz raport Wrocławska mikroprzedsiębiorczość