Jak wygląda innowacyjność i konkurencyjność Wrocławskich mikrofirm?

Raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość”, wydany przez Wrocławski Park Technologiczny i miasto Wrocław, opisuje w jakiej kondycji są wrocławskie mikrofirmy, czyli przedsiębiorstwa, które napędzają rozwój lokalnej gospodarki. Analizuje on również to w jakim stopniu są one innowacyjne i konkurencyjne.

 Badanie stanu wrocławskiej mikroprzedsiębiorczości, którego wyniki opisuje raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość”, pokazało, że mikroprzedsiębiorcy dążą do zwiększenia konkurencyjności swoich firm. Niemal wszystkie wrocławskie mikrofirmy (96% z nich) podejmują różnego typu działania, które mają zwiększyć ich konkurencyjność. Kluczem do zwiększania swojej konkurencyjności ich dla nich jest obsługa klienta. Nad zwiększeniem poziomu jej jakości pracuje 61% z nich. Ponad połowa mikrofirm działających we Wrocławiu (52%) stawia też na poszerzanie asortymentu swoich produktów i usług. Duża część z nich (48%) pracuje też nad poprawą ich jakości. Wdrażanie działań marketingowych jest sposobem na zwiększanie konkurencyjności dla 45% mikroprzedsiębiorstw, choć warto tu podkreślić, że nie wiąże się to wyłącznie ze stosowaniem niższych cen (aplikowanym przez 26% mikrofirm). Nad tego typu działaniami przeważa wprowadzanie (stosowane przez 35% firm) nowej polityki sprzedażowej np. przeprowadzanie okazjonalnych akcji promocyjnych.

Konkurencyjność a nowe kanały dystrybucji

Nieco ponad 1/4 mikroprzedsiębiorstw (26%), jako narzędzie do konkurowania z innymi firmami traktuje wprowadzanie nowych kanałów dystrybucji. Warto dodać, że 58% z nich w efekcie pandemii COVID-19 wdrożyło od podstaw lub ulepszyło swoje rozwiązania związane ze sprzedażą online.  Mikrofirmy działające we Wrocławiu najrzadziej konkurują na rynku poprzez wprowadzanie innowacji lub bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań do swojej działalności (stosowane tylko przez 24% firm) oraz zwiększanie swojego zaawansowania technologicznego (istotne jedynie dla 20% przedsiębiorstw).

Konkurencyjnie, ale czy innowacyjnie?

Choć przeważająca część wrocławskich mikroprzedsiębiorców podejmuje działania mające na celu zwiększanie poziomu ich konkurencyjności, to tylko 37% z nich uważa, że ich firmy są bardziej innowacyjne niż konkurencyjne przedsiębiorstwa. Trzeba tu zaznaczyć, że nie oznacza to, że pozostała część firm uznaje się za mniej innowacyjne – aż 37% z nich nie jest w stanie określić, czy tak jest.

 Innowacyjność = własny know-how

Własny know-how to w ocenie wrocławskich mikroprzedsiębiorców najważniejszy czynnik mający wpływ na ich innowacyjność. Jest on wskazywany jako źródło przewagi przez 76% mikrofirm, które określiły się jako bardziej innowacyjne niż konkurencja. Dla 47% z nich ważnym elementem w budowaniu swojej innowacyjności jest oferowany przez nie innowacyjny produkt lub usługa. Nieco ponad 1/4 z nich (26%) jako swoją przewagę innowacyjną określa zaplecze technologiczne. Najrzadziej (przez 11% badanych) jako źródło innowacyjności wymieniane jest zaplecze produkcyjne firmy.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość”!

Znajdziesz w nim informacje opisujące:

  • kondycję wrocławskich mikrofirm,
  • innowacyjność i konkurencyjność wrocławskich mikrofirm,
  • bariery w rozwoju wrocławskich mikrofirm,
  • sytuację finansową wrocławskich mikroprzedsiębiorców,
  • inwestycje dokonywane przez mikrofirmy z Wrocławia,
  • wpływ pandemii COVID-19 na wrocławskie mikroprzedsiębiorstwa,
  • cyfryzację w mikrofirmach z Wrocławia,
  • cechy charakterystyczne wrocławskich mikrofirm,
  • mikrofirmy jako pracodawców.
Pobierz raport Wrocławska mikroprzedsiębiorczość
Pobierz raport Wrocławska mikroprzedsiębiorczość