Jak inwestują mikroprzedsiębiorcy?

W raporcie pt. „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość” opisujemy kondycję wrocławskich mikrofirm. Szeroko omawiamy też efekty gospodarcze pandemii COVID-19, które wpłynęły negatywnie na 68% wrocławskich mikrofirm. Trzeba jednak zaznaczyć, że dla niemal 1/3 z nich okres pandemii COVID-19 był jednak czasem sprzyjającym rozwojowi. Warto też dodać, że w efekcie pandemii koronawirusa aż 47% wrocławskich mikrofirm wdrożyło nowe rozwiązania cyfrowe. Jak jeszcze pandemia wpłynęła na wrocławskie mikrofirmy?

Efekty gospodarcze pandemii COVID-19

68% wrocławskich mikroprzedsiębiorców uznało, że efekty gospodarcze pandemii COVID-19 wpłynęły negatywnie na ich firmy. Pandemia pogorszyła sytuację finansową 64% wrocławskich mikrofirm, wymusiła redukcję zatrudnienia w 25% z nich (z czego 68% stanowiły firmy usługowe, 32% firmy handlowe), a na 15% z nich wymusiła przebranżowienie (z czego 73% stanowiły firmy usługowe, 27% firmy handlowe). Zmianę  zakresu oferowanych produktów i usług zmuszone było wdrożyć 39% mikroprzedsiębiorstw. Sytuacja ta dotknęła firm z różnych branż.

Pandemia jako szansa, nie tylko wyzwanie

Dla niemal 1/3 mikrofirm (29%) pandemia okazała się sprzyjać rozwojowi, co może wynikać m.in. ze zwiększonego popytu na ich produkty i usługi. Aż 70% z nich w efekcie pandemii wdrożyło nowe rozwiązania cyfrowe. Warto też dodać, że 50% z nich to firmy działające jako jednoosobowe działalności gospodarcze, 50% jako inne formy prawne. Dominujące sektory rynku w jakich działają firmy, które rozwinęły się w okresie pandemii to działalność: profesjonalna, naukowa i techniczna, informacja i komunikacja oraz pozostała działalność usługowa.

„Pandemiczny” rok w mikrofirmach

Ostatnie kilkanaście miesięcy to okres, w którym cała gospodarka stanęła przed ogromnymi wyzwaniami wywołanymi przez pandemię COVID-19. Konieczność zmierzenia się z nimi wpłynęła również na sytuację wrocławskich mikrofirm. Można jednak stwierdzić, że mikroprzedsiębiorstwa sobie z nimi poradziły, w większości utrzymując stały poziom wskaźników określających aktualną sytuację firmy. W znacznej części wrocławskich mikroprzedsiębiorstw na przestrzeni ostatniego roku na stałym poziomie utrzymał się:

 • poziom zatrudnienia (w 69% mikrofirm),
 • poziom wynagrodzeń pracowników (w 61% mikrofirm),
 • poziom innowacyjności (w 61% mikrofirm),
 • poziom konkurencyjności (w 62% mikrofirm).

44% mikrofirm deklaruje również, że utrzymała na stałym poziomie wysokość środków przeznaczanych na inwestycje. Spadek w tym obszarze odnotowała ponad 1/3 (34%) z nich. Trzeba jednak dodać, że około 1/5 badanych przedsiębiorców (22%) deklaruje, że w omawianym okresie w firmie zwiększyła wysokość wydatków przeznaczanych na inwestycje.

Okres pandemii a sytuacja finansowa mikroprzedsiębiorstw

Najbardziej dotkliwie okres pandemii COVID-19 odbił się na finansach mikrofirm. Aż 52% z nich wskazało, że na przestrzeni ostatniego roku odnotowało spadek poziomu dochodów, a 44% z nich odczuło spadek poziomu przychodów. Warto podkreślić, że dla żadnego z analizowanych w badaniu elementów opisujących kondycję mikrofirm, na przestrzeni ostatniego roku, nie dominuje ocena wskazująca wzrost jego poziomu.

Najwięcej wskazań tego typu przypadło dla poziomu przychodów (33% mikrofirm) i poziomu wynagrodzeń pracowników (29% mikrofirm). Około 1/4 firm odnotowała wzrost poziomu innowacyjności (24% firm) oraz konkurencyjności (25% firm).

Nowe rozwiązania cyfrowe w mikorfirmach

W 47% mikrofirm działających we Wrocławiu efekty gospodarcze pandemii koronawirusa spowodowały wdrożenie nowych rozwiązań cyfrowych związanych np. ze sprzedażą, produkcją i procesami biznesowymi. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na ten krok, najczęściej skupiali się na wdrażaniu narzędzi związanych z kontaktem z klientem (96% z nich). Duża część z nich (40%) rozpoczęła używanie oprogramowania i narzędzi związanych ze świadczeniem usług firmy. W okresie pandemii niezwykle dynamicznie rozwinął się w Polsce sektor e-commerce. Trend ten nie ominął mikroprzedsiębiorstw. 31% wrocławskich mikrofirm, które wyniku pandemii COVID-19 rozpoczęły cyfryzację swojej działalności, od podstaw wdrożyło rozwiązania w zakresie sprzedaży online, a 25% zaaplikowało ulepszenia do stosowanych już narzędzi tego typu. Warto podkreślić, że wdrażały je zarówno firmy usługowe (61%, częściej od podstaw), jak i handlowe (49%), z różnych sektorów rynku. Ważne okazały się również bezpieczne płatności – 35%  mikroprzedsiębiorstw wdrażających cyfrowe rozwiązania zdecydowało się na zastosowanie mechanizmów lub narzędzi związanych z obsługą płatności elektronicznych. Najrzadziej mikrofirmy decydowały się na wdrożenie oprogramowań, mechanizmów lub urządzeń opartych o cyfryzację w obszarze produkcji (zastosowało je 17% z nich) lub logistyki/magazynowania (wdrożone przez 13% badanych). Wśród innych rozwiązań związanych z cyfryzacją, 4% ankietowanych przedsiębiorców wskazało na budowę platform szkoleniowych i narzędzi do pracy zdalnej.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość”!

Znajdziesz w nim informacje opisujące:

 • kondycję wrocławskich mikrofirm,
 • innowacyjność i konkurencyjność wrocławskich mikrofirm,
 • bariery w rozwoju wrocławskich mikrofirm,
 • sytuację finansową wrocławskich mikroprzedsiębiorców,
 • inwestycje dokonywane przez mikrofirmy z Wrocławia,
 • wpływ pandemii COVID-19 na wrocławskie mikroprzedsiębiorstwa,
 • cyfryzację w mikrofirmach z Wrocławia,
 • mikrofirmy jako pracodawców.
Pobierz raport Wrocławska mikroprzedsiębiorczość
Pobierz raport Wrocławska mikroprzedsiębiorczość