Wrocławianie w mikroprzedsiębiorstwach

Ponad 128 tysięcy wrocławian i wrocławianek pracuje w mikrofirmach, czyli tych najmniejszych, zatrudniających mniej niż 10 osób firmach, które są siłą napędową rozwoju lokalnej i regionalnej gospodarki. W jakich branżach i zawodach pracują? Czy mikrofirmy to ciekawi pracodawcy?

 

Na wstępie warto przypomnieć, że aż 97% wszystkich wrocławskich firm to mikroprzedsiębiorstwa. W skali kraju w tego typu firmach pracuje ponad 4 miliony Polaków, czyli 41% osób pracujących w polskich przedsiębiorstwach. We Wrocławiu jest to ponad 128 tysięcy osób, czyli 33% Wrocławian pracujących w firmach działających w mieście. Patrząc na dane GUS o liczbie mieszkańców Wrocławia, która, w kwietniu 2021 roku wyniosła prawie 642 tysiące osób, wyraźnie widać, że mikrofirmy to niezwykle istotne miejsce zatrudnienia na rynku.

W mikrofirmie, czyli gdzie?

Największą liczbę osób zatrudniają we Wrocławiu mikrofirmy działające w sektorach takich jak handel i naprawa pojazdów, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz budownictwo. Pracuje w nich kolejno 22%, 17% i 11% osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach działających we Wrocławiu. Oznacza to, że prawie 28 tysięcy osób pracuje na co dzień we wrocławskich mikrofirmach zajmujących się handlem, tak hurtowym, jak i detalicznym, a ponad 21 tysięcy działa w obszarach takich jak: działalność prawnicza, rachunkowa, księgowa, doradcza, naukowa, badawczo-rozwojowa, reklamowa, architektoniczna, inżynieryjna, czy nawet weterynaryjna. W branży budowlanej we wrocławskich mikrofirmach pracuje ponad 13 tysięcy osób. Warto też dodać, że ponad 10 tysięcy osób zatrudnionych jest w mikrofirmach operujących w branży informacyjno-komunikacyjnej (np. firmy zajmujące się informatyką, telekomunikacją czy produkcją filmów). W mikroprzedsiębiorstwach przemysłowych zatrudnionych jest z kolei ponad 9 tysięcy osób, a w tych zajmujących się opieką zdrowotną i pomocą społeczną funkcjonuje ponad 8 tysięcy pracowników. Nie można zapomnieć również o branżach takich jak gastronomia i zakwaterowanie oraz transport i magazynowanie zatrudniających po ponad 5 tysięcy pracowników, ale też tzw. sektorze pozostałych usług, do których zaliczają się np. salony fryzjerskie, pralnie, pracownie szewskie i inne, czasem nietypowe, rzemieślnicze punkty usługowe.

We Wrocławiu praca w mikrofirmach to również praca m.in. w branży edukacyjnej, przy obsłudze rynku nieruchomości czy działalności związanej z finansami i ubezpieczeniami, a także kulturą, rozrywką i rekreacją.

Dane te pokazują, że mikroprzedsiębiorcy to niezwykle różnorodni pracodawcy, którzy odgrywają, nie tylko statystycznie, bardzo dużą rolę w rozwoju miasta, ale i jego mieszkańców.

Jak się pracuje w mikro?

Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wydany w 2020 roku pokazał, że mikrofirmy, to przedsiębiorstwa, które cechują się największą rentownością. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się pozytywny trend rozwojowy pokazujący, że rośnie nie tylko ich liczba, ale też: wartość ich produkcji, przychody, a także liczba zatrudnionych. Raport wskazał też, że wynagrodzenia w mikrofirmach w ostatnich latach rosną szybciej niż przeciętnie w sektorze przedsiębiorstw W roku 2018 w porównaniu do 2008 r. przeciętne wynagrodzenie w mikrofirmach wzrosło o 79,2%! Dane te to dowód na to, że praca w mikrofirmach może być nie tylko rozwojowa, ale też opłacalna, a mała skala działalności firmy nie świadczy o braku jej sukcesu.

Bez mikro nie ma makro!

Bez mikrofirm lokalna, regionalna i krajowa gospodarka nie będzie się dynamicznie rozwijać, dlatego warto nie tylko je doceniać, ale też wspierać ich rozwój. O tym, jak można to zrobić opowiada Wrocławski Park Technologiczny w ramach projektu Bez mikro nie ma makro. Skupia on wokół siebie wrocławskie organizacje i instytucje związane ze wspieraniem mikroprzedsiębiorczości. Już dziś ambasadorami projektu są: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia.